Watercolour, ink on paper "Stad Vlaardingen, Macassar, September 1816" by QUIRIJN MAURITS RUDOLPH VERHUELL
Scroll to zoom, click for slideshow

Watercolour, ink on paper "Stad Vlaardingen, Macassar, September 1816" 1800 - 1850

QUIRIJN MAURITS RUDOLPH VERHUELL

InkPaperPencilWatercolour
39 ⨯ 55 cm
Price on request

Zebregs & Röell - Fine Art - Antiques

Enquire about this artwork

About the artwork


Watercolour and ink on paper "Stad Vlaardingen, Macassar, September 1816"

Inscribed titled on the reverse: "Admiraal Evertzen"

Pen, ink and watercolour on paper, 39.3 x 55.2 cm

Note:
Shortly after his arrival in Jakarta (Batavia), VerHuell was sent with a battalion of infantry on his ship the Admirall Evertzen, to Macassar, or Vlaardingen as the Dutch named it, on the island of Celebes to replace the British forces there. In his diary VerHuell gives the following description of Vlaardingen:

De stad Vlaardingen is regelmatig gebouwd, met regte straten doorsneden, en van een ringmuur omgeven. De poorten werden na zons ondergang gesloten, uitgezonderd die, welke naar het Campong Bougies, of de wijk van de Bouginezen, leidt, waar
zich de Passer, of marktplaats, mede bevindt. Het klinket van deze poort blijft alleen open voor voetgangers. Het is echter groot genoeg, om er met vele omzigtigheid, te paard zittende, door te gaan. Een onzer officieren werd hier op een wonderdadige wijze van een groot gevaar gered. Ik reed, namelijk, in gezelschap van eenige onzer officieren op een’ avond de stad rond. Op eens gaat een der paarden door, en stuift met zijn’ ruiter bliksemsnel door de nauwe deur. Wij allen vestijfden van schrik, en dachten niet anders, dan den ongelukkigen, zoo niet dood, ten minste zwaar gewond, aan de andere kant te vinden. Doch ziet, wij zagen hem zeer bedaard voortrijden;- zoodra hij merkte, dat zijn paard hem naar de enge poort voerde, had hij de beenen achteruitgeslagen, en zichvoorover gestrekt. (Maurits VerHuell, Herinneringen aan een reis naar Oost-Indië, Walburg Pers 2008. p.136)

​Almost the same view entitled Het kasteel Rotterdam en de stad Vlaardingen te Makassar, met op de voorgrond het aan de landzijde van het kasteel gelegen fort Vredenburg en het kerkhof, is in the collection of Het Maritiem Museum Rotterdam (inv.nr. P2161-14)