Sunbather by Ferdinand Erfmann
Scroll to zoom, click for slideshow

Sunbather 1958

Ferdinand Erfmann

CanvasOlieverfVerf
50 ⨯ 70 cm
€ 16.500

Simonis & Buunk

  • About the artworkOver kunstwerk & kunstenaar

    Ferdinand Erfmann was born into a family of actors in Rotterdam and besides drawing and paintingregularly performed on stage before the First World War. The two professions merged in his paintings of the worlds of the stage and the circus. His chief subject however was women: burly bathers, factory girls, female athletes and prostitutes – referred to by Erfmann as ‘mastodons’ – immortalised in a flat, schematic figurative style that he characterised as ‘psychological synthetic realism’ and which shared some of the hallmarks of the New Objectivist movement that became popular in the Netherlands in the 1920s. In the 1930s, inspired by his travels in the Mediterranean, Erfmann mostly painted neoclassical landscapes and mythical figures.
  • About the artist

    Ferdinand Erfmann is geboren in een Rotterdamse acteursfamilie en heeft naast het tekenen en schilderen voor de Eerste Wereldoorlog ook regelmatig op het podium gestaan. De twee beroepen zijn in zijn schilderijen van de toneelwereld en het circus samengesmolten. Zijn hoofdonderwerp was echter vrouwen: stoere badgasten, fabrieksmeisjes, vrouwelijke atleten en prostituees - door Erfmann 'mastodons' genoemd - vereeuwigd in een platte, schematische figuratieve stijl die hij kenmerkte als 'psychologisch synthetisch realisme' en die enkele kenmerken van de Nieuwe Objectivistische beweging die in de jaren twintig van de vorige eeuw in Nederland populair werd, deelden.


    In de jaren dertig van de vorige eeuw schilderde Erfmann, geïnspireerd door zijn reizen in het Middellandse Zeegebied, vooral neoklassieke landschappen en mythische figuren.

Bent u geïnteresseerd om dit kunstwerk te kopen?