Amsterdam  gezicht op de Amstel by A. Scheevenhuysen
Scroll to zoom, click for slideshow

Amsterdam, zicht op de Amstel 1720

A. Scheevenhuysen

€ 1.750

Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge

  • Over kunstwerk
    Kopergravure vervaardigd door A. Scheevenhuysen, uitgegeven ca. 1720. Later met de hand gekleurd en met goud gehoogd. Afm. (druk): 38,7 x 56,6 cm. Bij deze prent hoort de volgende lofzang op de stad: Aanschouw de Weereld-Stad, beroemd door alle Volken, Daar sij met haren Dam den schoonen Amstel schut; Die haar den naam gaf, welkers faam klinkt door de Wolken. Vermits haar Schiprijk Y schaft ijdereen sijn nut, Wie sag oit haers gelijk? Vol prachtige gebouwen. Daar borgers huijsen vor Paleijsen mogen gaan; Met wallen schoon bemuurt, die buijten konnen houwen Al wat met maght of list, haar tegen soekt te staan. Groot pakhuijs daar men al de schatten op siet hoopen Van "˜t Oost en Westen, dat den koopman hier verrijkt Met meerder macht, door al sijn koopen en verkoopen, Sodat hij menigmaal schier voor geen Vorsten wijkt Hier woont de Vreijheit Vree, en Welvaart door het bloeien Van wettigh Rechts-bestier, dat elk het sijne geeft, En niemand quetst. Mag hare Voorspoed hooger groeien; Dank het wijs beleijd, dat in ons Raadhuijs leeft. Literatuur: Catalogus De Vries (1925), nr. 185. Prijs: Euro1.750,- (incl. 21% BTW, incl. lijst)

Bent u geïnteresseerd om dit kunstwerk te kopen?

Artwork details