Abstracte kunst en onze eigen 'Hollandse meesters'

Danny Bree, Owner Gallerease Gallerease
Danny Bree
Owner Gallerease
31 Artikelen24 Gecureerde kunstwerken

Aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e ontstaan verschillende stromingen waarbij de schilderkunst zich los maakt van de zintuigelijke, waarneembare 'werkelijkheid'. Het losmaken van kleur bij de pogingen tot weergave van de zintuiglijk waarneembare realiteit vond zijn oorsprong in het reactionaire impressionisme en later in het meer emotioneel geladen fauvisme en het latere expressionisme. Deze stromingen worden ook wel de basis van de abstracte kunst genoemd. In dit artikel vertellen we meer over het ontstaan, de ontwikkeling en de verschillende kenmerken van abstracte kunst. Ook zoomen we in op een aantal Nederlandse abstracte kunstenaars en geven we informatie over abstracte kunstwerken die te koop zijn. 

 

Het ontstaan en de ontwikkeling van abstracte kunst

 

Vooral de kleur- en lichtstudies van de impressionisten met het loslaten van de werkelijke kleuren wordt als begin beschouwd voor de abstracte kunst. De allereerste creaties naar de abstractie en de abstracte kunst toe werden, tussen 1904 en 1906, al gemaakt door de Franse kunstenaar Paul Cézanne, die in zijn Arlèsiaanse landschappen een beginnende 'kubistische stijl' stijl liet zien. 

 

Abstract schilderij van Paul Cezanne uit 1904, Montagne Sainte-VictoireAbstract schilderij van Paul Cezanne uit 1904, Montagne Sainte-Victoire

 

De daaruit voortvloeiende pointillist Georges Seurat borduurde voort op de geometrische vormen gebaseerde landschappen van Paul Cézanne en staat ook aan het begin van de zoektocht naar een andere en nieuwe, abstracte manier van het beeldend vormgeven van de waargenomen werkelijkheid.

 

Abstract schilderij van Georges Seurat (1859–1891) The Seine at the Grand Jatte Spring 1888 Begin van de abstracte kunst met pointillistisch schilderij van Georges Seurat (1859–1891) The Seine at the Grand Jatte Spring 1888 

 

Andere kunstenaars die de abstracte kunst ontdekten waren Vassily Kandinsky. Hij vond de abstractie in "het bovennatuurlijke, het goddelijke" en die was "in elk object van nature aanwezig". De anekdote wil dat Kandinsky viel voor abstractie omdat hij toevallig een van zijn eigen dorpsgezichten omgekeerd bekeek. 

 

Abstract schilderij van Vassily Kandinsky, Improvisatie 30 (Kanonnen), 1913Abstract schilderij van Vassily Kandinsky, Improvisatie 30 (Kanonnen), 1913

 

Maar ook de Nederlander Piet Mondriaan wilde vooral de oervorm van de dingen, die in de natuur verborgen is, uitbeelden, die sterk neigde naar expressionisme.

 

Abstract olieverf schilderij Piet Mondriaan, De rode boom uit 1908

 

Theo van Doesburg verklaarde in 1931 voor het eerst dat het kunstwerk geen enkele verwijzing naar een wereld buiten het schilderij heeft. Hij sprak van de term 'concrete kunst' als voorloper van de abstracte kunst.

 

Abstract werk van Theo van Doesburg, Compositie VIII (de koe), ca. 1918Abstract werk van Theo van Doesburg, Compositie VIII (de koe), ca. 1918

 
 

Geometrische abstracte kunst

 

Twee grote stromingen worden onderscheiden in de abstracte kunst. Ten eerste is er de 'geometrisch geïnspireerde abstracte kunst', waaronder het suprematisme en het constructivisme kunnen worden gerekend. Zie ook geometrische abstracte, hieronder de schilderijen van Piet Mondriaan.

 

 Geometric abstract paintings by Piet MondriaanGeometrische, abstracte schilderijen van Piet Mondriaan

 
 

Expressionistische abstracte kunst

 

Daarnaast ontwikkelde zich ook een abstract expressionisme, dat wordt gekarakteriseerd door een willekeurige toepassing van vorm en kleur en kan vooral worden gezien als de uitdrukking van de onbewuste indrukken en gevoelens van de kunstenaar. Deze vorm heeft zich vooral ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog en leidde uiteindelijk tot een schilderkunst waarin de nadruk lag op het schilderproces. Deze abstracte stroming kan bijvoorbeeld geïllustreerd worden met de drippings- van Jackson Pollock.

 

Abstract schilderij van Jackson Pollock, Blauwe palen, nr. 11, 1952Abstract schilderij van Jackson Pollock, Blauwe palen, nr. 11, 1952

 

Een goed voorbeeld van een abstracte Nederlandse kunstenaar, wiens expressionistische, abstracte schilderijen verkrijgbaar zijn op Gallerease, is 'Armando' oftewel Herman Dirk van Dodeweerd. Zijn abstracte werk gaat vooral over goed en kwaad, dader en slachtoffer, schuld en onschuld. In zijn monumentale schilderijen domineren zwarte vlaggen en landschappen van dikke rode en zwarte verfkorsten, verkoolde bomen en figuren die menselijk en onmenselijk tegelijk zijn, zie ook het abstracte schilderij hieronder.

 

Abstract schilderij, Damal, Armando, 2002Abstract schilderij, Damal, Armando, 2002

 

Een andere bekende en belangrijke Nederlandse abstracte kunstenaar, waarvan zijn expressionistische abstracte werken te koop zijn op Gallerease, is Ger Lataster. Vooral de oorlog en maatschappelijke betrokkenheid staan centraal in zijn werken. Ook het thema Icarus komt veelvuldig terug in zijn kunst. Dit is een verwijzing naar de Griekse mythologische figuur, die kon vliegen maar in zijn hoogmoed te dicht bij de zon vloog waardoor zijn vleugels verbrandden en hij neerstortte. Het thema is in zijn werk een aanklacht tegen de menselijke hoogmoed en de drang naar (zelf)vernietiging. Zie ook hier onder voor zijn abstracte olieverf schilderij.

 

Abstract olieverf schilderij, La Nuit, Ger Lataster, 1961Abstract olieverf schilderij, La Nuit, Ger Lataster, 1961

 

 

Abstracte kunstwerken te koop

 

Klik voor alle beschikbare expressionistische abstracte litho's en schilderijen van Ger Lataster en Armando op de betreffende linkjes.

Voor voorbeelden van geometrische abstracte kunstwerken die verkrijgbaar zijn via Gallerease  zie ook de werken van Siep van den Berg.

 

Geometrische abstract schilderij, Compositie 48, 1980 Siep van den BergGeometrische abstract schilderij, Compositie 48, 1980 Siep van den Berg

 

Mocht u op zoek zijn naar nog meer abstracte kunst, moderne kunst of hedendaagse kunst dan kunt ook op de betreffende linkjes klikken. Voor overige vragen kunt u ook altijd contact opnemen via info@gallerease.com

 

* De afbeelding in de header betreft een abstract werk van Theo Mackaay, Cabra Montes, 2000-2020


Geschreven door Danny Bree op 11 Feb 2021, 10:02 Categorie EducatiefTagged Geometrische abstractie, Abstract Expressionisme (20e eeuw), Abstracte kunst, Nederlandse artikelen
All artworks